Elsa Brouwer Images BTElsa Brouwer

Drumcirkel

Elsa heeft ruim 30 jaar als muziekthearapeute gewerkt. Hier ervaarde zij al snel wat de werking van  trommelen op de mens heeft. Zo'n 20 jaar houdt zij zich bezig met zang en muziek voor de natuur/wezens en werkte zij intensief met het medicijnwiel, waarvan trommelen en fluiten met en voor de spirits deel uitmaakte.

Tijdens haar 3de en 4de Eco-Intention opleidingsjaar begeleidde zij het balanceringsproject 'De Nieuwe Veluwe' met drumceremonies. Hiervoor gebruikte zij trommels en klankschalen met als gevolg dat zij zelf Sjamanentrommels ging maken. Dit werkte zo aanstekelijk op haar eco-jaargenoten en later ook op anderen waardoor zij drumbouwworkshops, drumworkshops en drumcirkels ging geven.

Als mens zijn wij gevormd door door klank en ritme en beginnen ons dat kennelijk als collectief te herinneren, omdat de hang naar gezamenlijk drummen toeneemt. Het mooie van een drumcirkel is dat iedere drum/ster/mer bijdraagt aan de opbouw van een energetisch veld, dat ondersteunt , bevestigt en elkaar verbindt. Het energetische veld van de cirkel groeit en wordt krachtiger wanneer de deelnemers regelmatig bijeenkomen. De effecten van gezamenlijk drummen zullen duidelijker ervaren worden, anders dan een keertje meedoen.