Peter de Haan imagesPeter de Haan - Poldersjamaan

Medicijnwiel van Sun Bear

Peter de Haan, de poldersjamaan is al meer dan 30 jaar actief in het sjamanistische veld. Hij bouwt met deze mensen al heel lang sjamanendrums en leert ze dat de drum meer is dan zijn vorm en dat voor de drum geldt: alles is Spirit. Hij neemt je graag mee naar de natuurlijke flow waar je leeft vanuit vertrouwen.

Zijn kwaliteit is je mee te nemen naar de wereld van de sjamaan. Je te laten ervaren in ritueel en ceremonie wat die sjamaan beweegt en te ervaren wat dat voor jou kan betekenen. Naast boeiende voorbeelden uit de praktijk is de stem en de drum een belangrijk hulpmiddel. Kijk naar dat sjamanistisch veld vanuit de wetenschap dat alles verandert, dus ook dat veld. Wat was het verhaal, wat is te ontdekken, ga je mee op onderzoek? Belangrijkste wat geleerd is, is dat het hier en nu is, dat is de reden dat De Poldersjamaan zijn geuzenaam geworden is.

De Drum heeft in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plaats ingenomen en langzaam wordt ook duidelijk waarom dat is. Die drum is veel meer dan zijn vorm of geluid. Die drum is het antwoord op alle vragen omdat het wijs is, diep is, de verklaring is, pure energie is, een gereedschap is dat altijd ter beschikking staat.

Sinds de Grote Conjunctie is er veel veranderd en gaat er nog veel meer veranderen. Het medicijnwiel met daarin opgesloten de natuurlijke beweging van onze planeet heeft lang als gids gediend en zal dat nog blijven maar de drum is er bij gekomen. Die vertelt ons namelijk wat er van ons verwacht wordt in dat Aquariustijdperk (wat werkelijk begon 21 december 2020). Niet langer gelden de regels van het Vissentijdperk dat in het teken stond van religieuze hiërarchie en macht over het individu. Met de Aquarius-energie zal de wereld transformeren naar meer menselijke waarden. Dat betekent dat we naar binnen mogen gaan, ons centrum wordt belangrijk. We hoeven niet langer naar de leraar buiten ons te luisteren, maar worden ons eigen leraar. En de drum ondersteunt dat proces op zoveel manieren. Helpt je die reis naar binnen te maken, helpt je te vertrouwen, helpt je de manifestaties neer te zetten. Kortom zorg dat je een drum krijgt, die is werkelijk de Wheel of Change voor je!
 
Zie ook https://www.depoldersjamaan.nl/