2020 02 06 Maarten Oversier ecf5867dMaarten Oversier (1962) - Lezing

Thuis in het Voorouderlijk Huis - lezing

Maarten werkt inmiddels ruim 27jaar als regressie-reïncarnatietherapeut. Hij heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten, medicijnmannen- en vrouwen en ‘Elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij hebben hem vooral geleerd over het belang van het werken met de voorouders, en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen.

Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen- en buitenland. Ook geeft hij les aan diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Iroquois-Indianen in Canada. Hij is lid van de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie-therapeuten, www.reincarnatietherapie.nl) en is afgestudeerd aan de SRN (School voor Regressie/Reïncarnatie therapie). Zijn praktijk bestaat sinds 1996.

Zie ook: www.maartenoversier.com