Nathasja SchadronNathasja Schadron - Reincarnatie

Van jongs af aan werd nathasja geconfronteerd met verstikkende dromen, bijzondere angsten en gedachten die voor haar niet te plaatsen waren. Waardoor zij aan zichzelf twijfelde, zichzelf niet begreep. Die gevoelens hingen als een wolk boven haar leven.

In 2003 kwamen er tijdens sessies bij een holistisch- en reïncarnatietherapeut duidelijke beelden en zeer gedetailleerde informatie uit een leven van een jonge vrouwelijke verzetsstrijder aan de oppervlakte. Een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog was omgekomen. Bij toeval kwam daar in 2018 ineens een naam bij, waarna zij haar terugvond op een namenlijst op internet. De vrouw kreeg na al die jaren een gezicht. Haar levensgeschiedenis paste als een blauwdruk op de ervaringen en beelden die zij bij de therapie had waargenomen. Een verbijsterende ervaring. Hiermee was de cirkel rond, de onderstroom van angst, rouw en verdriet die zij in haar leven zo had ervaren werd hiermee verklaard en kon met terugwerkende kracht doorbroken worden. Hierdoor kon zij de oude ballast loslaten, waardoor zij zich beter en gelukkiger voelt dan ooit.

In haar werk als energetisch therapeut heeft Nathasja ervaren dat er veel meer mensen zijn die kampen met onverklaarbare depressies en belemmerende gevoelens die als een sluier over hun leven hangen. Naast dat zij haat boek schreef om de intense ervaring een plek te geven in leven leven zou het voor andere mensen ook inzicht kunnen geven en een mogelijk ander perspectief op hun klachten kunnen bieden. Juist in deze tijd van bewustwording is het mooi om het thema ‘reïncarnatie’ meer in het bewustzijn te mogen brengen. Nathasja vindt het verrijkend om hieraan haar bijdrage te mogen leveren.

Zie ook https://www.nathasja-schadron.nl/