deverwondering bewustzijnstheater trainers250 katinkadurkstraKatinka Durkstra

Huis-altaartje vol troost - creatieve workshop

Katinka is autodidact en werkt sinds haar 26ste als zelfstandig-werkend kunstenaar. Zij zet kunst in om uit haar woorden en emoties te komen. In taal en beeld komt zij tot expressie. De ziel krijgt een podium, het hart krijgt ruimte om te spreken, gezien te worden en verstaan te worden. Zij wil tevens graag iets aanbieden of geven aan de wereld, iets dat vertaald dient te worden volgens de kunstenares. Om er licht op te laten schijnen. Dat vergt onderzoek en onderzoek verruimt de geest.

Spelenderwijs worden zware thema’s soms weer licht, krijgen oppervlakkige thema’s juist meer diepgang en zo gaat de ontwikkeling van deze kunstenaar hand in hand met de thema’s die in haar leven de revue passeren. Het biedt haarzelf en anderen heling en ruimte om tot verwerking van al deze informatie te komen. Herkenning leidt tot erkenning en in haar werk tracht ze niets te verbloemen van zichzelf zodat de aanschouwer, deelnemer of bezoeker zich vrijelijk kan spiegelen in haar projecten, beelden, doeken of teksten.

Tot slot haalt zij er een heleboel plezier uit en komt zij graag tot interactie wanneer voltooide werken/concepten, ontwerpen of workshops, naar buiten gebracht worden.

Zie ook: (1) Katinka Durkstra | Facebook

Binnenkort in het Bewustzijnstheater